Katalizator

Produkcja katalizatorów i katalityczne oczyszczanie gazów

Kontakt

„KATALIZATOR” Spółka z o.o.
30-435 Kraków
ul. Torowa 3s.

Tel./fax: (12) 425-17-43
Tel. (12) 425 13 43
Tel. kom. +48 601 486 343, +48 601 486 344

NIP: 677-004-48-87

Konto bankowe:
PEKAO S.A. o/Kraków 71 12 40 46 50 1111 0000 5148 7748
Raiffeisen Bank Polska S.A. Account No. PL 41 1750 1048 0000 0000 0108 0218

e-mail: katalizator@interia.pl
www.katalizator.net.pl