Katalizator

Produkcja katalizatorów i katalityczne oczyszczanie gazów

Stosowane rozwiązania

Oferujemy następujące instalacje do oczyszczania gazów z LZO.

  • dopalanie termiczne
  • dopalanie katalityczne rewersyjne/przepływowe

Dopalanie termiczne.

Gazy zanieczyszczone Lotnymi Związkami Organicznymi zostają wstępnie podgrzane (np. w wymienniku ciepła ogrzewanym przez gorące gazy powstałe w wyniku dopalania), następnie kierowane są do komory spalania gdzie za pomocą zainstalowanego palnika lub grzałek osiągają temperaturę procesową (około  800st.C). Pod wpływem wysokiej temperatury LZO rozkładają się do CO2 i H2O, które to gazy wraz ze spalinami z palnika są usuwane lub po przepuszczeniu przez wymiennik ciepła ich energia wykorzystywana jest np. do wstępnego podgrzania gazów zanieczyszczonych albo do ogrzania powietrza atmosferycznego, które może być rozprowadzanie po zakładzie.

Dopalanie katalityczne rewersyjne/przepływowe.

Zanieczyszczone gazy podawane są poprzez wentylator i zawory do katalitycznego reaktora rewersyjnego. Rewersyjny reaktor składa się z dwóch zbiorników połączonych w górnej części kanałem, którym przepływa powietrze tłoczone przez wentylator. Ta część reaktora wraz z katalizatorem i palnikami gazowymi bądź grzałkami elektrycznymi stanowi komorę spalania. Powietrze zanieczyszczone podawane w dolnej części reaktora zostaje podgrzane na ceramicznym wymienniku ciepła, a po wejściu do komory spalania jeśli zachodzi taka potrzeba zostaje dogrzane do temperatury pracy katalizatora. Na złożu katalitycznym związki organiczne ulegają oksydacji (utlenianiu dającemu dodatni efekt energetyczny) i oczyszczone powietrze opuszcza komorę. Bezpośrednio pod złożem katalizatora w drugiej części reaktora również jest ceramiczny wymiennik ciepła, który przejmuje ciepło od oczyszczonego podgrzanego powietrza. Po określonym czasie przepływu gazów w jednym kierunku trójdrogowe zawory znajdujące się na wejściu do reaktora zmieniają kierunek przepływu zanieczyszczonego gazu na przeciwny, co powoduje, że w wymiennikach ceramicznych kumuluje sie ciepło. Jeżeli stężenie związków organicznych w powietrzu będzie powyżej 0,7 g/m3, wystarczy to aby instalacja pracowała autotermicznie tzn. bez dodatkowego poboru energii.

Dopalanie katalityczne przepływowe różni się tym od rewersyjnego, iż reaktor składa się z jednego zbiornika, co za tym idzie nie wystepuje w nim zmiana kierunku przepływu gazów w celu akumulacji ciepła. W związku z tym nie jest możliwe prowadzenie pracy w trybie autotermicznym.

schem swing png