Katalizator

Produkcja katalizatorów i katalityczne oczyszczanie gazów

Udział w konkursach i wystawach

KATALIZATOR Sp. z o.o.
zdobyła w
Ogólnopolskim Konkursie im Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2015”
BRĄZOWY LAUR INNOWACYJNOŚCI
za projekt
„Sposób utylizacji stężonych mieszanek: składnik palny – powietrze ze stabilnym odbiorem energii cieplnej i urządzenie rewersyjne do realizacji tego sposobu”

20151126_100124